بلیط هواپیما سوئیت تبریز

لیست گم کردن اشیا

اگر در فرودگاه چیزی گم کردیم چی کار کنیم؟

اگر در فرودگاه چیزی گم کردیم چی کار کنیم؟

هر فرودگاهی قسمت وسایل گمشده یا lost & found دارد و برای پیدا کردن آن می توانید به قسمت اطلاعات فرودگاه مراجعه کنید ولی به غیر از آن اگر باری تحویل دادید و ایرلاین آن را گم کرد، باید چی کار کنید؟با وجود اینکه امروزه در اغلب فرودگاههای پیشرفته دنیا، کمتر رخ می دهد که […]