بلیط هواپیما سوئیت تبریز

لومار

شهر لومار

شهر لومار

استان ایلام, لومار

لومار شهری است در استان ایلام ایران. لومار مرکز بخش شیروان در شهرستان شیروان و چرداول است. مردم لومار کُرد زبان و شیعه دوازده‌امامی هستند شهر لومار مرکز بخش شیروان از بخشهای شهرستان شیروان و چرداول استان ایلام در طول جغرافیایی 46 دقیقه و 48 درجه و در عرض جغرافیایی 34 دقیقه و 33 درجه و در بلندی 1095 از سطح دریا و در 160 کیلومتری مشرق ایلام و در 45 کیلومتری شرقی سرآبله و در پایان راهی که به گی...