بلیط هواپیما سوئیت تبریز

لوری آرشه

آرشه سمنان

آرشه سمنان

استان سمنان, سمنان

بعد از تفت دادن و سرخ شدن به جوشن آرشه تبدیل می‌شود. ♦ آرتن آرشه : اگر به آرشه مقدار بیشتری آرد اضافه شود و روغن آن بیشتر جدا شود، محصول بدست آمده را آرتن آرشه می‌گویند. ♦ لوری آرشه : لور آرشه نوعی از آرشه است که از آب پنیر تهیه می‌شود. آب پنیر را در ظرفی می‌ریزند و آن را تا زمانی که کف کند، حرارت...