بلیط هواپیما سوئیت تبریز

للک بوشهری

گمنه یا للک

گمنه یا للک

استان بوشهر, بندر بوشهر

للک lalak از بلغور ریز گندم درست میشه که طرز تهیه اش رو تا لحظاتی دیگه میبینیم. فقط اینو بگم که من مرده اش هستم و یه دیگ پر ازش جلوم بذارن تنهایی تمومش میکنم. اول ته دیگش بعدم خودش. حالا بگذریم از اینکه خدا تو سرم زده و این امکان برام وجود نداره و […]

داغ ترین ها