رزرو هتل ایران بوم گردی

لعاب فیروزه ای

شهر کوزه‌کنان در مسیر ثبت به عنوان شهر ملی سفال

شهر کوزه‌کنان در مسیر ثبت به عنوان شهر ملی سفال

تسهیل صدور برداشت خاک رس برای فعال سفالگری کوزه کنان شد و تاکید کرد: پس از آن باید کاری کرد که با افزایش درآمزدایی این صنف، علاقه به آن در بین نسل جوان و آیندگان افزایش یابد. لعاب فیروزه ای شناسنامه هنر سفالگری کوزه کنان است یکی از سفالگران شهر کوزه کنان نیز با ابراز خوشحالی از اینکه در چهار پنج سال گذشته...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین