بلیط هواپیما سوئیت تبریز

لرهای ایلام

پوشاک کردهای ایلام

پوشاک کردهای ایلام

استان ایلام, ایلام

وسط آن به شکل دایره بریده شده است و از پشت گوش‌ها به وسیلۀ دو قیطان یا دو بند در زیر چانه گره می‌خورد. زنان هنگام رفتن به دید و بازدید، چادر به سر می‌کنند. * پوشاک لرهای ایلام 1- پوشاک مردان: پیراهن مردان برشی ساده دارد. آستین آن بلند است و مچ دارد. چاک جلوی پیراهن تا حدود زیر سینه و گاه تا...