بلیط هواپیما سوئیت تبریز

لحاظ اقتصادی

اولویت مجلس به طرح حفاظت از بافت تاریخی

اولویت مجلس به طرح حفاظت از بافت تاریخی

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «ما به دنبال این هستیم که به بهانه بافت فرسوده، میراث فرهنگی را از بین نبرند. برخی آثار، فرسوده تلقی می‌شود؛ اما همین‌ها اگر بازسازی و مرمت شوند می‌توانند حتی از لحاظ اقتصادی درآمدزایی داشته باشند. به همین منظور نیز طرحی داریم که بر اساس آن، این آثار بعد از مرمت، با همین شکل تجاری شوند، مثلا به‌عنوان هتل و اقامتگاه...