رزرو هتل ایران بوم گردی

لبه پارچه

شرابه دوزی

شرابه دوزی

استفاده از رنگ های گونا گون استفاده می شود تا طرح مورد نظر بر روی شرابه دوزی پیاده شود. نوع دالبری ساده :در این نوع شرابه دوزی انتهای ردیف آزاد نمی باشد بلکه دو سر آن به لبه پارچه تماس دارد. دالبر های تقاطعی یا جفتی:در این نوع شرابه دوزی از میان هر دالبری که دوخته شده دالبر دیگری دوخته می شود.در دالبر تقاطعی...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین