بلیط هواپیما سوئیت تبریز

لباس محلی ترکمن

فلسفه نقوش در لباس محلی قوم ترکمن

فلسفه نقوش در لباس محلی قوم ترکمن

استان گلستان, بندرترکمن

لباس محلی ترکمن می توان به نقش قوش قانات (بال پرنده)، دورت گوز (چهار چشم)، قویموق، قیچی، تکه نقش (تکه یکی از ایلات ترکمن)، عالم نقش، اردک نقش، موی نقش (نقش عنکبوت)، کعبه نقش، توتار نقش (نقش دوتار)، عمره نقش اشاره کرد. ...

داغ ترین ها