بلیط هواپیما سوئیت تبریز

لباس زنان بختیاری

لباس زنان بختیاری

لباس زنان بختیاری

استان چهارمحال وبختیاری, شهرکرد

لباس زنان بختیاری یکسان بوده باشد ولی به مرور این تفاوت و تنوع بوجود آمده باشد حتی در تزیئنات لباس مثل تزیئنات لچک، بند سیزن، کلیچه، مینا و دیگر بخش های یک لباس کامل می توان خلاقیت و الهام از طبیعت کوهستانی، سر سبزی و طراوت و طلوع خورشید در روز و شب های پر ستاره آن باشد؛ در دیرینگی و قدمت این لباس و مقایسه آن با سایر اقوام ایرانی مشاهده می شود که این لباس شباهت بسیاری با دیگر اقوام ایرانی...

داغ ترین ها