بلیط هواپیما سوئیت تبریز

لباسهای محلی هرمزگان

لباسهای محلی هرمزگان

لباسهای محلی هرمزگان

استان هرمزگان, بندر عباس

ایران هم یکی از کشورهایی است که به علت تنوع قومیتی لباس‌های خاص زیادی در آن وجود دارد که هر کدام شناسانگر محل و فرهنگ قومیتی خاص است. لباس هایی مانند لباس کردی ،آذری و لری که همانگونه که اشاره شد گوای فرهنگ، سنن و زبان خاصی هستند. گرچه در استان‌های جنوبی ایران قومیتی خاص […]

داغ ترین ها