بلیط هواپیما سوئیت تبریز

لباسهای بختیاری

اطلاعاتی که می توان از لباسهای محلی افراد به دست آورد

اطلاعاتی که می توان از لباسهای محلی افراد به دست آورد

امروزه در زندگی شهر نشینی نوع پوشش و خرید و انتخاب لباس بسیار فرق کرده است و مردم لباسی انتخاب می کنند که هم مدل آن را دوست داشته باشند هم اینکه هزینه آن با درآمد سازگاری داشته باشد . اما در گذشته اینگونه نبود بخصوص در میان جوامع بومی لباسها هویت داشتند و هر […]

داغ ترین ها