رزرو هتل تفریحات کیش

قیز کورپوسی میانه

قیز کورپوسی (پل دختر) میانه

قیز کورپوسی (پل دختر) میانه

استان آذربایجان شرقی, میانه

قیز کورپوسی میانه مادام دیولافوآ باستانشناس فرانسوی، که از سال 1881 میلادی نقاط مختلف ایران را مورد بازدید قرار داده است. در سفرنامه خود از معماری قوی این بنا تمجید کرده و نوع معماری آنرا منطبق با معماری اواسط قرن 12 میلادی دانسته است. (قرن ششم هجری قمری).پروفسور پوپ در مورد پل میانه گفته: شاید زیبا ترین پل موجود در ایران همان باشد که بر روی رودخانه قزل اوزن در جنوب میانه بسته اند. نسبت پ...