رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

قهوه خانه درویش

قهوه خانه حاج علی درویش
قهوه خانه حاج علی درویش ، کوچکترین قهوه خانه دنیا می باشد که از قدیمی ترین قهوه خانه های تهران است و به تازگی به ثبت ملی هم رسیده است ...