رزرو هتل فضاگشت

قلعه کوه فردوس تون

قلعه کوه فردوس
علاوه بر استحکامات شهر در 10 کیلومتری تون قلعه ای بوده که با توجه به قرارگیری آن در قله کوه به کوه قلعه مشهور می باشد که این قلعه از ...