رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

قلعه سنگی سیرجان

قلعه سنگی سیرجان
قلعه سنگی سیرجان که در وسط دشت مسطحی قرار دارد از مسافتی دور بسان صخره‌ای سترک و سفیدرنگ بنظر میرسد.محوطه قلعه سنگ از سه واحد مختلف که عبارتست از صخره ...