رزرو هتل

قلب سیاست جهانی

ایران را چرا باید دید؟

ایران را چرا باید دید؟

گذشتگان و آثار به جا مانده از این دوران است و بر همین مبناست که دیدار از آن در برنامه سفر هر تور ایران اعم از 9 یا 21 روزه می‌گنجد. خاورمیانه در قلب سیاست جهانی خاورمیانه به واسطه نفتی که از دل آن می‌جوشد همواره یکی از نقاط استراتژیک در سیاست جهانی محسوب شده و اتفاقات روی داده در آن مورد...

جنوب گردی