رزرو هتل فضاگشت

قطار گردشگری هزار و یک شب به اصفهان رسید

قطار گردشگری هزار و یک شب به اصفهان رسید
به گزارش ایرنا، گردشگران این قطار از کشورهای آلمان، سوئیس، بلژیک، اتریش، استرالیا، انگلستان، روسیه، الجزایر و هند هستند که اول مهر امسال از مسیر عشق آباد پایتخت ترکمنستان و ...