رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

قزاق دوزی

بلیش دوزی ( قزاق دوزی )
این‌ هنر که‌ در پاره‌ یی‌ از نقاط استان هرمزگان قلی بافی‌ نیز نامیده میشود عبارت‌ است‌ از به‌‌هم پیوستن چند نوع زری‌ به‌ یکدیگر، به‌ گونه‌ یی‌ که‌ زری‌ ...