رزرو هتل فضاگشت

فرو نشست زمین اطراف تخت جمشید

بحرانی شدن فرو نشست زمین در اطراف تخت جمشید
تاریخ خبر :1394/03/02-به گزارش شنبه ایرنا از روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، مسعود رضایی منفرد در همایش حرائم میراث فرهنگی که در تخت جمشید برگزار شد، بیان کرد: ...