رزرو هتل ایران بوم گردی

فرودگاه بوشهر

فرودگاه بین المللی بوشهر

فرودگاه بین المللی بوشهر

فرودگاه بوشهر در زمان‌های بسیار دور کانون پروازهای زیادی به ایران بوده و در برهه‌ای از زمان‌، یکی از دو فرودگاه اصلی کشور به شمار می‌رفته است. فرودگاه بوشهر از سال 1298 خورشیدی (حدود 100 سال قبل) که اولین پروازهای بین‌المللی با هواپیماهای کوچک شکل می‌گرفت، احداث و فعال شد. با رونق گرفتن بندر بوشهر فرودگاه کوچک خاکی آن به تدریج توسعه یافت به طوری که امروزه به یکی از بزرگ‌ترین فرودگاه...

جاباما