رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

فرهنگی و مذهبی

ایران کانون گردشگری درمانی در جهان اسلام می‌شود

ایران کانون گردشگری درمانی در جهان اسلام می‌شود

نیوز افزود: بیمارستان ها در شهرهای ایران اقدام به ارائه خدمات درمانی به گردشگران درمانی خارجی می کنند. خدمات درمانی در ایران با خدمات درمانی ارائه شده در کشورهای پیشرفته قابل مقایسه است. نزدیکی جغرافیایی و همچنین مشابهت های فرهنگی و مذهبی، ایران را به یکی از بهترین و به صرفه ترین گزینه ها در جهان اسلام و کشورهای منطقه برای دریافت خدمات درمانی تبدیل کرده است. ایران دارای...