رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

فرمان منع مهاجرت

آفریقای جنوبی با همکاری ایران یک هتل می‌سازد
وزیر گردشگری آفریقای جنوبی در سفرش به ایران با بیان اینکه فرمان منع مهاجرت ترامپ با روح توسعه گردشگری و به وجود آوردن جهانی که به سمت صبر و تحمل ...