رزرو هتل فضاگشت

غذاهای محلی درگز

یخنی پلو درگز
مسئول دفتر ثبت آثار تاریخی و طبیعی اداره کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان رضوی گفت: دانش بومی پخت یخنی پلو درگز به شماره ۲۶۰۹ در تاریخ ۲۵ ...
یخنی گوشت
یخنی گوشت یا بطور کلی یخنی یکی از غذاهای محلی شمال خراسان و منتسب به شهر درگز است. در خطه خراسان انواع و اقسامی خوراک‌هایی با گوشت تهیه می‌شود که ...