رزرو هتل فضاگشت

غذاهای سنتی چابهار

از سحر تا افطار با غذاهای محلی مردم بلوچ
از سحر تا افطار با غذاهای محلی مردم بلوچ همراه باشیم . تنوع غذایی بخصوص در ماه مبارک رمضان بسیار مهم است .رمضان در میان بلوچ های ایران همچون سایر ...