بلیط هواپیما سوئیت تبریز

غار پوستین دوز

غار پوستین دوز

غار پوستین دوز

استان خراسان شمالی, شیروان

غار پوستین دوز یکی از غارهای معروف شیروان است که در 6 کیلومتری‌ شمال‌ شرقی‌ روستای لوجلی‌ از توابع‌ شیروان‌ و در دامنه‌ کوه‌های‌ امام‌ حاضر واقع‌ شده‌ است‌. دهانه‌ گنبدی‌ شکل‌ غار 3 متر ارتفاع‌ و 4 متر عرض‌ دارد. این غار از جنس آهک می‌باشد و قندیل‌های تازه نشان‌دهنده جوان بودن غار می‌باشد. درون غار مرطوب و خاک آن زرد است. محوطه‌ درون‌ غار به گونه‌ای‌ است‌ که‌ باید به صورت‌...