بلیط هواپیما سوئیت تبریز

غار پلنگان

غار پلنگان

غار پلنگان

استان فارس, مرودشت

این غار در 75 کیلومتری شمال غربی شیراز و در نردیکی شهرستان مرودشت واقع شده است. دهانة ورودی غار پلنگان، در دیوارة کوه قرار دارد و در درون آن استخوان‌های فراوانی از انواع حیوانات دیده می‌شود. چون در این غار رد پای پلنگ دیده شده، لذا به غار پلنگان مشهور شده است. طول این غار بیش از 30 متر است. دلیل نامگذاری جان پناه پلنگ بوده است. ...