رزرو هتل ایران بوم گردی

غار پرده رستم

غار پرده رستم

غار پرده رستم

استان خراسان رضوی, گلمکان

(جُمُو ) قرار گرفته که در جنوب این روستا یک رشته کوه آهکی وجود دارد. جبهه جنوبی این رشته کوه دیواره مانند و به پرده رستم معروف است. در این مکان دهانه غارهای متعددی وجود دارد. دهانه "غار پرده رستم" به سوی شرق و در میان دیواره آهکی بزرگی قرار گرفته است. استلاگمیت های غار، اندک و از نظر زمین شناسی جوان هستند.دست‌ یابی به این غار...

جاباما