رزرو هتل ایران بوم گردی

غار پرده رستم گلمکان

غار پرده رستم

غار پرده رستم

استان خراسان رضوی, گلمکان

در ۵ کیلومتری شرق چناران روستای جمعاب (جُمُو ) قرار گرفته که در جنوب این روستا یک رشته کوه آهکی وجود دارد. جبهه جنوبی این رشته کوه دیواره مانند و به پرده رستم معروف است. در این مکان دهانه غارهای متعددی وجود دارد. دهانه “غار پرده رستم” به سوی شرق و در میان دیواره آهکی […]

جاباما