بلیط هواپیما سوئیت تبریز

غار شوی

غار شوی

غار شوی

استان کردستان, بانه

راهی روستای شوی شدیم. علیرغم خستگی و فشردگی برنامه در نظر داریم که امروز این غار را نیز پیمایش کرده تا فردا فرصت کافی جهت بازدید از غار کتله خور را نیز داشته باشیم. ساعت 30/6 عصر در مقابل دهانه غار شوی ایستاده ایم و آماده ورود به آن هستیم. تیمی 11 نفره وارد غار می شود و قصد آن داریم که همه قسمت های غار را بازدید نمائیم. ارتفاع...