بلیط هواپیما سوئیت تبریز

غار سوله خونزا شازند

غار سوله خونزا

غار سوله خونزا

استان مرکزی, شازند

این غار در کوه‌های «شمس‌آباد» واقع شده و نزدیک‌ترین راه آن از طریق جادة اراک – شازند، در تقاطع راه روستای «قدمگاه» است. در طرف راست دیوارة سنگی کوه، دهانة اولیة غار نمایان است و دهانة اولیة غار نمایان است و دهانة دوم در ارتفاعات بالاتر قرار دارد. نام سوله خونزا یا «سوله خونزاب» به […]