بلیط هواپیما سوئیت تبریز

غار سنگ سفید فرخ شهر

غار سنگ سفید

غار سنگ سفید

استان چهارمحال وبختیاری, فرخ شهر

غار سنگ سفید در فرخشهر از توابع شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. غار سنگ سفید همانند چاه (به صورت عمودی) بوده و دارای چکنده و چکیده‌های زیبایی می‌باشد. از آنجا که این غار در منطقه حفاظت شده تنگ صیاد واقع شده است، برای ورود به این منطقه اخذ مجوز از سازمان محیط […]