بلیط هواپیما سوئیت تبریز

غار سم

غار سم

غار سم

بسط و گسترش یافته است. دهانه این غار در یک محوطه باستانی قرار دارد و در داخل غار بقایای سفال‌ مربوط به دوران کهن و اسکلت‌هایی دیده شده است. در دهلیزهای آغازی این غار نیز بقایای اسکلت انسانی موجود است. غار سم؛ دومین غار عمیق کشور می‌باشد. نام این غار (سُم) در زبان محلی به معنای حفره و غار می‌باشد. ...