بلیط هواپیما سوئیت تبریز

غار سردکوه ایلام

غار سردکوه

غار سردکوه

استان همدان, ملایر

این غار در اطراف ملایر و در نزدیکی روستای «سلطان آباد» در ارتفاع ۲۲۴۰ متری «سردکوه» ملایر قرار دارد. دهانه غار ۲۵/۲×۳۵/۱ متر است که با شیب تندی پایین می‌رود. در انتهای شیب با عبور از مدخلی سنگی به دهلیز اصلی غار می‌رسیم. کنارة راست دهلیز از طریق یک رف سنگی که تخته سنگ‌های واژگون […]