بلیط هواپیما سوئیت تبریز

غار دربند

غار دربند

غار دربند

استان سمنان, مهدیشهر

غار دربند دومین غار آهکی بزرگ در ایران است که در فاصله 20 کیلومتری شمال سمنان و 2 کیلومتری شمال غربی شهر مهدیشهر و در قسمت میانی رشته کوه‌های البرز قرار گرفته است. دهانه غار در کمرکش کوه سنگی زیبایی رو به مشرق قرار گرفته و دره وسیع و سرسبز دربند در زیر آن گسترده شده است. ورودیِ غار به عرض 2/75 متر و ارتفاع آن 1/35 متر است و روی پله‌ای به ارتفاع 2/5 متر قرار دارد. پس از عبور از دهانه، دالانی به طول...