بلیط هواپیما سوئیت تبریز

غار دربند سمنان

غار دربند

غار دربند

استان سمنان, مهدیشهر

غار دربند سمنان است که از چندین سال پیش مورد کاوش و توجه کوهنوردان قرار گرفته است. اولین اکتشاف و بررسی این غار که زمان آن به درستی مشخص نیست توسط اهالی و افراد محلی صورت گرفته است. در سال 1327 طی دعوتی که از طرف ورزشکاران سمنان که خود در سال گذشته به غار مزبور رفته بودند به باشگاه نیرو و راستی رسید یک گروه چهار نفری از کوهنوردان این باشگاه به قصد کشف غار مزبور عزیمت نموده و موفق به اکتشاف ...