بلیط هواپیما سوئیت تبریز

غار خاورمیانه

« کتله خور » طولانی‌ترین غار افقی خاورمیانه شد

« کتله خور » طولانی‌ترین غار افقی خاورمیانه شد

«جواد نظام دوست» رییس انجمن غار نوردان و غارشناسان ایرانیان نیز دراین خصوص به CHN گفت: «هرچند با نقشه برداری 20 کیلومتر و 11 متری غار کتله خور این غار را می‌توان به عنوان طولانی ترین غار خاورمیانه معرفی کنیم اما مسیرهایی نیز پیدا شده که هنوز نقشه کشی نشده‌اند یعنی نمی‌توان گفت نقشه برداری این غار پایان یافته اما می‌توان نام طولانی ترین غار خاورمیانه...