بلیط هواپیما سوئیت تبریز

غار افغان دلیجان

غار افغان

غار افغان

استان اصفهان, مبارکه

این غار در فاصلة ۵۰ کیلومتری جنوب مبارکه وقع شده است. قطر دهانة غار افغان، که همانند قیف است، حدود ۵ متر و گودی آن در حدود ۳ متر است. قطر انتهای قیف کمتر از یک متر است، که به یک چاه باریک ۶ متری امتداد می‌یابد و در انتها به کف غار می‌رسد. به […]