بلیط هواپیما سوئیت تبریز

غار افتر

غار (مغار) افتر

غار (مغار) افتر

استان سمنان, سرخه

غار، چند گونه گیاهی بومی از خانواده گندمیان، گون، کلاه میرحسن، اسپند، اسپرس کوهی، زرشک و ... وجود دارد. این غار از گذشته به عنوان یخچال طبیعی برای حفظ محصولات دامی مورد استفاده اهالی بوده و در بین اهالی به «مغار افتر» معروف است. وجود تخته سنگ‌های گچ و آهک، سکوهای مناسبی برای قرار دادن پوست‌ احشام فراهم کرده است. این غار به شماره 135 در فهرست...