رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

عکس پاناروما

چگونگی گرفتن عکسهای پاناروما
1- تنظیم دستی دایافراگم: پرنورترین کادر پاناروما رو پیدا کنید و در حالت اتوماتیک از این کادر یک عکس آزمایشی بگیرید و یا تنها نگاه کنید که دوربین برای این ...