رزرو هتل ایران بوم گردی

عکس هتل یزد

هتل ملک التجار یزد

هتل ملک التجار یزد

استان یزد, یزد

این خانه نمونه در حدود یک صد و بیست سال قبل در یکی از بازارهای مهم شهر ساخته شده و متعلق به ملک التجار (متوفی به سال ۱۳۳۳ خورشیدی) است. مدخل خانه به اسلوب روزگار خود دارای کوچه ای دراز و باریک با دیوارهای بلند است. خانه را جـد مـلک التجـار موسوم به حاج علی […]

جاباما