بلیط هواپیما سوئیت تبریز

عوامل تخصصی گردشگری

مرکز مطالعات ملی گردشگری تشکیل شود

مرکز مطالعات ملی گردشگری تشکیل شود

که با نیازهای حال و آینده بشر سازگار باشد. ایمانی خوشخو عنوان کرد: مسیر دست‏یابی به توسعه گردشگری از طریق در نظر گرفتن عوامل اولیه سیاست‏گذاری، صرف نظر از موضوع گردشگری و عوامل تخصصی گردشگری امکان‌پذیر خواهد شد، که به نظر می‌رسد هنوز فاصله قابل توجهی با آن داریم. وی با بیان اینکه یک...