بلیط هواپیما سوئیت تبریز

عمده‌ترین محصولات

دو پرسش درباره تجارت صنایع‌دستی

دو پرسش درباره تجارت صنایع‌دستی

از صادرات جمهوری اسلامی ‌ایران به عراق در حوزه صنایع‌دستی بوده است که این رقم بدون احتساب صادرات چمدانی است.» مدیرکل دفتر صادرات صنایع‌دستی تصریح کرد: «شیشه‌های سنتی، گلیم، زیلو، سفال و سرامیک و مصنوعات چوبی از عمده‌ترین محصولات صنایع‌دستی است که از ایران به عراق صادر می‌شود.» به گفته محمودیان، سایر رشته‌های صنایع‌دستی که هنرمندان ایرانی در آنها فعال هستند هنوز جای خود را در عراق...