بلیط هواپیما سوئیت تبریز

عمارت کوشک

باغ تالار و عمارت کوشک

باغ تالار و عمارت کوشک

استان اصفهان, نیاسر

شهرداری نیاسر اداره و سازماندهی می شود . در ضمن کوشک واقع شده در آن با توجه به شیوة ساخت و نحوه پوشش دورها دارای قدمت قاجاری است ولی بر روی ویرانه های بنای دیگری بنا شده است. عمارت کوشک باغ تالار ثبت آثار ملی شده است.