رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

عمارت کوتی کجاست

عمارت کوتی بوشهر ( کنسولگری انگلیس )
عمارت کوتی بوشهر ( کنسولگری انگلیس ) مربوط به دوره ساسانیان است و در بوشهر، محله قدیمی کوتی، خیابان ساحلی، روبروی خلیج فارس واقع شده است . این اثر در ...