بلیط هواپیما سوئیت تبریز

عمارت چوکام

عمارت و باغ تاریخی چوکام

عمارت و باغ تاریخی چوکام

استان گیلان, خمام

این مجموعه در هسته ی مرکزی بافت روستای چوکام از توابع بخش خمام شهرستان رشت ، قرار دارد . مجموعه متعلق به ناصرالملک ، نایت السلطنه ی احمدشاه قاجار بوده و وی آن را به فرزندش حسین علی خان قراگوزلو واگذار کرد، این مکان تفرج گاه وی در فصول مختلف سال بوده است این ملک […]