رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

عمارت های بجنورد

عمارت سردار مفخم بجنورد
عمارت سردار مفخم بجنورد ساختمانی است رفیع و باشکوه که در شمال شهر بجنورد واقع شده است. این بنا از آثار منحصر به فرد عصر ناصرالدین شاه است که در ...