بلیط هواپیما سوئیت تبریز

عمارت موقوفه فاضل عراقی

عمارت موقوفه فاضل عراقی

عمارت موقوفه فاضل عراقی

استان تهران, تهران

این خانه در غرب میدان فردوسی، در کوچه پارس قرار دارد و موقوفه فاضل عراقی، مستشار و رئیس سابق دیوان عالی کشور است. بخشی از آن در سال ۱۳۳۴ شمسی به بیمارستان زنان اختصاص یافت. کاشی های عمارت بسیار نفیس و روی آنها تصاویر شاهان باستانی ایران نقش شده است.