بلیط هواپیما سوئیت تبریز

عمارت موقوفه فاضل عراقی تهران

عمارت موقوفه فاضل عراقی

عمارت موقوفه فاضل عراقی

استان تهران, تهران

این خانه در غرب میدان فردوسی، در کوچه پارس قرار دارد و موقوفه فاضل عراقی، مستشار و رئیس سابق دیوان عالی کشور است. بخشی از آن در سال ۱۳۳۴ شمسی به بیمارستان زنان اختصاص یافت. کاشی های عمارت بسیار نفیس و روی آنها تصاویر شاهان باستانی ایران نقش شده است.