بلیط هواپیما سوئیت تبریز

عمارت منظریه

باغ و عمارت منظریه (کنسولگری انگلیس)

باغ و عمارت منظریه (کنسولگری انگلیس)

استان خراسان جنوبی, قائن

مزرعه و زمینی که این عمارت درآن ساخته شده است، در سال ۱۳۱۷ شمسی توسط محمد ابراهیم شوکت الملک، حاکم قاینات، به کلنل پریدوکس، کنسول دولت انگلیس، مقیم قاینات و سیستان واگذار شده است. مجموعه ساختمان کنسولیاری در داخل باغی مصفا واقع شده و به علت اینکه در شیب کوهپایه های باقران قرار گرفته برای […]